ข่าวทั่วไป : กกต. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตทางเน็ตแล้ว

กกต. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตทางเน็ตแล้ว

 กกต. เริ่มเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

       คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 

และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลาการเปิดลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ kapook, INN