ข่าวแม่สอด  : “กกพ.” ไฟเขียวตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 11 โครงการ ลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้าน

“กกพ.” ไฟเขียวตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 11 โครงการ ลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้าน

      “กกพ.” ร่วม “มหาดไทย” อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแล้ว 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 83 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท วางเป้าหมายลดปริมาณขยะ 2,600 ตันต่อวัน และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 383,796 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี กำหนด “SCOD” ภายใน 31 ธันวาคม 2562

      นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ โดยคิดเป็นปริมาณที่รับซื้อได้รวม 68.90 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้งรวม 83.04 เมกะวัตต์ และมีกำลังจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (SCOD) ภายใน 31 ธันวาคม 2562
     “จากการที่สำนักงาน กกพ.ได้มีการจัดทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก หรือโครงการ Quick Win สามารถร่วมกันอนุมัติโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วทั้งสิ้น 11 โครงการจากพื้นที่มีศักยภาพรวม 9 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ กกพ.ได้มีการออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว” นางสาวนฤภัทรกล่าว
       ก่อนหน้านี้ กกพ.ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อรวม 77.9 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560-31 มีนาคม 2562 ซึ่งสามารถสรุปยอดผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก กกพ. หลังปิดรับยื่นคำร้องฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. บ.หนองคายน่าอยู่ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย เสนอขาย 6 เมกะวัตต์
2. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด เทศบาลเมืองกระบี่ กำลังเสนอขาย 4.4 เมกะวัตต์
3. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
4. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
5. บริษัท บุญ เอเนอร์ซิส จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสนอขาย 5 เมกะวัตต์
6. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ เสนอขาย 3 เมกะวัตต์
7. บริษัท พาโนว่า จำกัด เทศบาลตำบลนครหลวง เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
8. บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทูเอ็นเนอร์จี่ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด อบจ.อยุธยา เสนอขาย 5 เมกะวัตต์
9. บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
10. บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เทศบาลนครอุดรธานี เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
11. บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด เทศบาลนครแม่สอด เสนอขาย 5.50 เมกะวัตต์

       อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าฯ ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการบริหารจัดการภาคพลังงานให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพด้วยความพยายามที่จะเพิ่มความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการกระจายแหล่ง และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ไม่พึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ทั้งยังสามารถที่จะส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาหลักของท้องถิ่น ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online