ข่าวแม่สอด : กกร.ตาก รื้อระบบรถข้ามแดนไทย-พม่า แก้รถติดวินาศสันตะโรคาริมเมย

กกร.ตาก รื้อระบบรถข้ามแดนไทย-พม่า แก้รถติดวินาศสันตะโรคาริมเมย

       ภาคเอกชนตาก 3 สถาบัน ชง กรอ.ตาก วางระบบรถบรรทุกข้ามแดนแม่สอด-เมียวดี ใหม่ยกกระบิ หลังเทรลเลอร์ขนของจอดรอบนถนนริมเมยยาวเหยียดทุกวัน พร้อมคุมเข้มรถ/ความเร็ว บนเส้นทางตาก-แม่สอด ชี้พอขยายเป็น 4 เลน อุบัติเหตุใหญ่ยิ่งถี่ยิบ
        ในการประชุมองค์กรร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และชมรมธนาคารจังหวัดตาก (กกร.ตาก) ครั้งที่ 2/2561 กลางเดือนที่ผ่านมา ได้หารือถึงปัญหารถขนส่งสินค้าของไทยข้ามแดนไปเมียนมา ผ่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี

        หลังเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดน โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จอดกีดขวางเส้นทางบนถนนทางหลวงสายแม่สอด-ริมเมย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน-เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างรถขนส่งสินค้าที่จอดรอข้ามแดนกับผู้ใช้รถใช้ถนน นับวันปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

        เนื่องจากขั้นตอนการข้ามแดน โดยเฉพาะฝั่งเมียนมา ต้องใช้เวลารอการอนุญาตให้รถข้ามแดนได้ครั้งละไม่กี่คัน และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาชัดเจน

         ที่ประชุมได้เรียกร้องให้จัดระเบียบการจอดรถขนส่งสินค้าเพื่อรอข้ามแดนบนเส้นทางแม่สอด-ริมเมย อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีเจ้าภาพรับผิดชอบ จัดพื้นที่เฉพาะให้รถขนส่งสินค้าจอดรอเพื่อข้ามแดน แทนการจอดบนถนน 

        นอกจากนี้ยังเสนอให้อนุญาตรถขนส่งสินค้าของเมียนมา ข้ามเข้ามาขนส่งสินค้าในฝั่งไทย ในพื้นที่-ระยะทางที่เหมาะสม (โดยข้อตกลงท้องถิ่น) เนื่องจากการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีรถขนส่งสินค้าข้ามแดนจากแม่สอด-เมืองเมียวดี เพิ่มมากขึ้น แต่การใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ข้ามไปส่งสินค้าในตัวเมืองเมียวดี มีข้อจำกัดทั้งเรื่องการจราจรแออัด-ระยะเวลาในการเปิดปิดด่าน

        กกร.ตาก ยังเสนอให้เร่งหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนถนนทางหลวงเส้นทาง ตาก – แม่สอด อย่างเป็นรูปธรรม เพราะแม้ว่า ขณะนี้ได้ขยายถนนสายนี้เป็น 4 ช่องจราจรเกือบตลอดสาย และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ปี พ.ศ.2562 ทำให้การสัญจรคล่องตัวขึ้น แต่ตรงกันข้าม ถนนที่ขยายให้กว้างขึ้น รถราที่สัญจรผ่านได้เพิ่มความเร็วสูงขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุก , รถขนส่ง , รถโดยสารไม่ประจำทาง , รวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล

        ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นบ่อยครั้ง จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทางที่มารับ-ส่งแรงงานต่างด้าวที่ชายแดนแม่สอด มีสภาพไม่พร้อม-รถไม่สมบูรณ์ ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ MGR Online