ข่าวตาก : กธจ.ตาก ลุยบ้านตาก สามเงา เมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-รักษาเงินภาษีของราษฎร

กธจ.ตาก ลุยบ้านตาก สามเงา เมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-รักษาเงินภาษีของราษฎร

      “สบเกษม” นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าตรวจสอดวส่องแนะนำ โครงการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด 3 อำเภอ ก่อสร้างถนน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อำเภอโซนตะวันออก

      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสบเกษม แหงมงาม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก นำคณะกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอดส่องโครงการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดฝ่ายปกครอง อำเภอสามเงา เป็นเจ้าภาพ ในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ความยาว 1,024 เมตร หนา 0.15 ม.ม. งบประมาณ 2,300,000 บาท ที่บ้านสองแควแม่ระวาน โดยมีนายสำเริง เทพรส ปลัดอำเภอสามเงา และคณะ เป็นผุ้นำตรวจโครงการ ผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน และมีข้อแนะนำในการเสริมไหล่ทางเทคอนกรีตเสริมทางโค้ง บริเวณหน้าวัดสองแตวแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

      หลังจากนั้น เวลา 11.00 น.วันเดียวกัน นายสำเริง เทพรส ปลัดอำเภอสามเงา ได้นำคณะกรรมการ กธจ.ตาก เข้าตรวจสอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าปุยตก หมู่ 5 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดตาก อำนวยความสะดวกในโครงการดังกล่าว ดูโครงการหินเรียงความยาว 200 เมตร วงเงินสัญญา 7,098,000 บาท ผลเบิกจ่าย 1,064,700 บาท คงเหลือ 6,033,300 บาท เงินเหลือจ่าย 2,903,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 7 มกราคม 2563 ผลงานที่จะได้รับสามารถป้องกันตลิ่งริมน้ำปิง ที่หลัง โรงเรียนท่าปุยตก ได้อย่างยั่งยืน และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะมีแผนงานและโครงการป้องกันเขื่อนตลิ่งแม่น้ำปิง ท่าปุยตก หมู่ 5 ต่อไป ความยาว 700 เมตร

       เวลา 13.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะกธจ.ตาก ได้เข้าตรวจสอดส่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ก่อสร้างถนน คสลงขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 790 เมตร โโยมีคณะกรรมการ ฯ ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาก อำนวยความสะดวก ตั้งข้อสังเกต ถนนต้นทางของโครงการ ฯ เป็นการถมดินใหม่ ผู้รับเหมา ไม่ได้บดอัดดินลูกลัง และช่วงดังกล่าว มีฝนตกหยักในพื้นที่ ทำให้ฝนกัดเซาะ เข้าไปในพื้นที่ถนนเป็นโพรง แนะนำให้กรรมการ ฯตรวจการจ้าง ไปปรึกษาผู้รับเหมาะ แก้ไข และออกแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหา หากมีฝนตกใหม่ เกิดขึ้นอีก อาจจะเกิดพังทลายของพื้นที่ถนน คสล.ทำความเสียหายให้กับการสัญจรไป-มา ในอนาคตได้
เย็นวันเดียวกัน ได้เดินทางไปคิดตามโครงการของฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตาก มีปลัดอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำนายความสะดวก เข้าสอดส่องโครงการถนน ตสล.(สายอ่างห้วยไคล้) ภนนความกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 ซมง. ชม. รับเหมาก่อสร้างโโยบริษัทธรรมรัตน์คอนกรีต ผลงงานที่เป็นที่พึงพอใจ แนะนำให้เสริมไหล่ทาง และทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาน ก่อนส่งงวดงาน ฯ ในครั้งสุดท้าย

     และมีรายงานข่าวแจ้งว่า ในเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม คณะกรรมการ กธจ.ตาก จะเดินทางไปสอดส่องโครงการปรับปรุงตลาดดดอยมูเซอตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ของหน่วยงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก และบ่ายวันเดียวกัน จะเข้าตรวจสอดส่องโครงการ ก่อสร้างถนน คสลง ถนนสายสวนป่า ออป.. ลบ้านปะดาง ม.3 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า หลังจากนั้น จะมีการสรุปผลการทำงานเพื่อเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต่อไป.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เฟส ‎สบเกษม แหงมงาม‎ / เศรษฐชาติ แหงมงาม