ข่าวแม่สอด : กนอ.ปลื้มโรดโชว์โอซากา เอกชนญี่ปุ่นสนลงทุนกิจการการแพทย์ในอีอีซี

กนอ.ปลื้มโรดโชว์โอซากา เอกชนญี่ปุ่นสนลงทุนกิจการการแพทย์ในอีอีซี

      กนอ.โรดโชว์โอซากา ชูศักยภาพนิคมฯ ไทยภายในงานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจร “Medical Device 2019” นักลงทุนเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย พร้อมขานรับ และเล็งปักหมุดลงทุนกิจการการแพทย์ในอีอีซี

       น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้เข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุน Medical Device 2019 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17-23 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อชักจูงผู้ประกอบการ นักลงทุน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนยังประเทศไทย เนื่องจากกิจการการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S- Curve) ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนของญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจในการเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตในอนาคต

        “ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการแพทย์อยู่ค่อนข้างมาก และนักลงทุนชาวญี่ปุ่นต่างยืนยันว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมที่สุดในการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก (Medical Hub) ภายในปี 2563 ดังนั้น พื้นที่การลงทุนของไทยจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนต่อไป” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

       กนอ.ยังได้มีการแนะนำโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายของภาครัฐที่ กนอ.ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ในอีอีซีที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 1 ใน 5 โครงการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และสินค้าเหลวอื่นๆ ซึ่งได้รับการสอบถามรายละเอียดจากนักลงทุนค่อนข้างมาก และนักลงทุนต่างก็เชื่อมั่นในศักยภาพของอีอีซีว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

      ทั้งนี้ กนอ.ยังได้นำเสนอพื้นที่นิคมฯ อื่นๆ ที่มีศักยภาพที่พร้อมรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ เช่น นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้นักลงทุนเห็นศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเป็นพื้นที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคมากขึ้นอีกด้วย

      นอกจากนั้น กนอ.และคณะฯ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ Kobe Biomedical Innovation Cluster : KBIC และเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) รวมถึงการเข้าศึกษาดูงานของบริษัท OMRON Kyoto Taiyo Co.,Ltd เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online