ข่าวแม่สอด  :  กมธ.พาณิชย์ สนช. ลงพื้นที่แม่สอดพบแรงงานต่างด้าววัณโรคปอดติดเชื้อ 100 คน

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยตัวแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัด. สำนักงานจัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้การต้อนรับและให้มูลภาพรวมแรงงานต่างด้าวของ จ.ตาก ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน จ.ตาก ประมาณ 70,000 คน ที่จดทะเบียนถูกต้องมีประมาณ 50,000 คน ที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่ถูกกฎหมาย บางส่วนมาทำงานแบบมาเช้ากลับเย็น โดยแรงงานเป็นคนพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ 1เม.ย.-29 ก.ค.59 ปรากฏว่า มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนประมาณ 18,000 คน เหตุที่มาน้อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อคน 5,680 บาททำงาน 2 ปี อีกทั้งยังมีเรื่องของแรงงานที่หลบหนีกลับประเทศ จึงยังไม่พาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ขณะที่ปัญหาขาดแรงงานมีแนวโน้มลดลงเพราะแรงงานพม่าจะเดินทางกลับประเทศเนื่องพม่าเริ่มมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้จ.ตากขาดแคลนแรงงาน แต่ปัญหานี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

        ทั้งนี้กรรมาธิการได้เข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว พบว่า ในขั้นตอนการตรวจโรค ที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด มีการถ่ายสำเนาใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวประกันสุขภาพ 2 ปี ไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก โดยมีการกาเครื่องหมายหน้าช่องของโรคต่างๆ เช่น โรคเท้าช้าง  โรคซิฟิลิส การตั้งครรภ์ เป็นต้น เป็นปกติล่วงหน้าไว่ก่อนที่จะตรวจจริง และผลการตรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวใน 500 คน พบแล้ว 100 คน ส่วนใหญ่เป็นวัณโรคปอดระยะติดเชื้อ ที่ต้องมีการตรวจซ้ำและให้การรักษาต่อ นอกจากนี้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน อ.แม่สอด ก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการรักษาจำนวนมาก ทั้งที่ออกค่าใช้จ่ายเอง และใข้ประกันสังคม ทำให้ให้เตียงไม่พอ ต้องนอนอยู่ด้านนอก ส่งผลให้คนไทยเข้าการรักษาได้น้อย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามารับการรักษา จึงถูกมองว่าพม่าอยู่ใน คนไทย อยู่นอก ทึ่สำคัญคือ โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากกับการรักษาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ หากเราไม่รักษาก็จะถูกองค์กรเอกชน เอ็นจีโอ กล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชน

         พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยที่ตรวจพบซึ่งคงต้องหากับหารือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เพราะ ถือเป็นเรื่องใหญ่ จาก 500 คน เจอ 100 คน หรือร้อยละ 20 ซึ่งเข้ามาแล้วอาจเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนไทยได้ รวมทั้งเรื่องของงบประมาณที่ถูกใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้

         ผู้สิ่อข่าวรายงานด้วยว่า ทางกมธ.พาณิชย์ ยังได้เดินทางมาด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)แม่สอด เพื่อดูขั้นตอนวิธีการผ่านเข้าออกของแรงงานต่างด้าวโดยระหว่างนี้พบแรงงานต่างด้าวกว่า 70 คน อยู่ในรถของตม.จากการสอบถามพบว่า แรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย ต้องการกลับประเทศจึงได้เดินทางมายังด่านแห่งหนึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่จับกุมและนำส่งที่ด่านแม่สอดผลักดันกลับประเทศต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/707882