ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีพบขยะอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง บริเวณลำห้วยแม่สอด

         ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวพบขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลในบริเวณลำห้วยแม่สอด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ พบว่าเป็นอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้องที่ผู้ป่วยทำด้วยตนเองที่บ้าน และดำเนินการเก็บขยะดังกล่าว เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยการเผาในอุณหภูมิสูงต่อไป โดยปกติระบบบริการของโรงพยาบาล จะให้คำแนะนำผู้ป่วยในการกำจัดขยะที่เกิดจากการล้างไตทางช่องท้อง โดยเทน้ำยาล้างไตออกจากถุงทิ้งในชักโครกหรือโถส้วม ราดน้ำให้สะอาดจากนั้นนำถุงน้ำยาล้างไตเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด แล้วนำส่งโรงพยาบาลกำจัดหรือนำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลกำจัดตามระบบต่อไป จากกรณีดังกล่าวพบว่า ผู้ป่วยได้ล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน และไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาล แต่ได้จ้างชาวพม่าให้เป็นผู้กำจัดขยะถุงน้ำยาล้างไตจึงเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ถึงแม้ผู้ป่วยรายนี้ จะไม่มีโรคติดเชื้ออันตรายที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด และสิ่งคัดหลั่ง เช่น HIV ตับอักเสบบี หรือตับอักเสบซี แต่ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสร้างความเข้าใจ ร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยและให้คำแนะนำการกำจัดขยะที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ช้ำขึ้นอีก

 

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  healthandwellnessway.com