ข่าวทั่วไป : กรมการค้าภายในย้ำผู้ประกอบการ ติดป้ายราคากระเช้าปีใหม่ให้ชัดเจน

กรมการค้าภายในย้ำผู้ประกอบการ ติดป้ายราคากระเช้าปีใหม่ให้ชัดเจน

      นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ และการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า “ลดหนักจัดเต็ม New Year  Grand Sale” ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่  จ.นนทบุรี ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำกับดูแลและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ โดยกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ.2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ข้อ 7 กำหนดให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าของผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และสินค้าในกระเช้าต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

      สำหรับสถานการณ์จำหน่ายกระเช้าของขวัญ ผู้ประกอบการมีการจัดกระเช้าของขวัญหลายรูปแบบ เช่น กระเช้าของขวัญสินค้าอุปโภคบริโภค กระเช้าของขวัญอาหารเพื่อสุขภาพ กระเช้าของขวัญผักและผลไม้ กระเช้าของขวัญโอทอป และกระเช้าของขวัญที่ผู้บริโภคเลือกสินค้ามาจัดกระเช้าเอง โดยด้านปริมาณการจำหน่าย  สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ประเมินสถานการณ์จำหน่ายเมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่ามีปริมาณยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 10%  เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากเดิมซื้อกระเช้าราคาสูง ปัจจุบันซื้อราคาถูกลงแต่เพิ่มจำนวนปริมาณกระเช้าของขวัญมากขึ้น และทางห้างฯ ส่งเสริมการจำหน่ายโดยประสานการสั่งซื้อกับผู้ประกอบการโดยตรง ประกอบกับมีการจัดโปรโมชัน เช่น ผู้ซื้อสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตเมื่อซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป หรือโปรโมชั่น ซื้อ 2 กระเช้าแถม 1 กระเช้า หรือโปรโมชั่น ซื้อ 3 กระเช้า แถม 1 กระเช้า และบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ผู้ซื้อเมื่อมียอดสั่งซื้อกระเช้าของขวัญ 2,000 ขึ้นไป ด้านราคาจำหน่าย ผู้ประกอบการมีการจัดกระเช้าในราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทสินค้า โดยมีราคาที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และจากการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคา และรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการถูกต้อง ชัดเจน เป็นอย่างดี

      นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า ลดหนักจัดเต็ม New Year Grand ซึ่งห้างสรรพสินค้าได้ให้ความร่วมมือลดราคาจำหน่ายสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้ประจำวัน หมวดเครื่องครัว หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดวัสดุก่อสร้าง ในทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 28 วัน ลดราคาจำหน่ายสูงสุดร้อยละ 80 โดยประชาชนได้ให้ความสนใจจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ

      อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  กรมการค้าภายใน      จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ช่อง 7