ข่าวแม่สอด : กรมท่าอากาศยานให้บริการตู้ ปณ.อัตโนมัติ-แม่สอดอยู่ระหว่างเร่งติดตั้ง

กรมท่าอากาศยานให้บริการตู้ ปณ.อัตโนมัติ-แม่สอดอยู่ระหว่างเร่งติดตั้ง

      นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine : APM) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ว่า ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องดังกล่าว และเปิดให้บริการในสนามบินแล้ว 2 แห่ง 3 เครื่อง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 2 เครื่อง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง เวลานี้อยู่ระหว่างเร่งติดตั้งที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ท่าอากาศยานกระบี่ 2 เครื่อง ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 เครื่อง ท่าอากาศยานแม่สอด 1 เครื่อง และท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 เครื่อง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคมนี้
      ขณะที่ภายในปี 2562 ตั้งเป้าหมายว่าจะติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติที่ท่าอากาศยานเพิ่มอีก 10 แห่ง และจะติดตั้งให้ครบทั้ง 28 สนามบิน ภายในปี 2563

      สำหรับการติดตั้งเครื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการให้บริการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

      ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน และมีแบตเตอรี หรือสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ เช่น ของเหลวเกิน 100 มิลลิตร เป็นต้น สามารถมาใช้บริการเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติได้ ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องทิ้งของเหมือนที่ผ่านมา โดยจะคิดอัตราค่าบริการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ems) ภายในประเทศ 50 บาทต่อชิ้น รวมค่าซองพัสดุ และยังมีบริการส่งไปยังต่างประเทศในอัตราค่าบริการ 450 บาท อย่างไรก็ตาม พัสดุที่ส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อชิ้น เครื่องดังกล่าวสามารถส่งของได้ทุกชนิด ยกเว้นสิ่งของผิดกฎหมาย เช่น กัมมันตภาพรังสี สิ่งมีชีวิต อาวุธปืน กระสุน และระเบิด เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูล จาก MGR Online