ข่าวประชาสัมพันธ์  :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตาก ออกให้บริการต่อใบอนุญาตพ.ร.บ.สถานพยาบาล

         ด้วยกลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจะออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 2560 และต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ให้กับผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) ในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผางในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 14.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) ที่ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 2 ห้องจ่ายยา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด

      จึงแจ้งมายังแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อชำระค่าธรรมเนียม และต่อใบอนุญาตฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด