ข่าวทั่วไป : กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม FUAโจมตีทหารเมียนม่า บนถนนหลวงหมายเลข 3 (มัณฑะเล-หมู่แจ้)

กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม FUAโจมตีทหารเมียนม่า บนถนนหลวงหมายเลข 3

      กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม FUA บุกโจมตีทหารเมียนม่า บริเวณหุบเขา บนถนนหลวงหมายเลข 3 (มัณฑะเล-หมู่แจ้) ช่วงระหว่าง โก๊ดขาย-น้ำพักก่า และกองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม ยังยิงโจมตีทหารเมียนม่าและรถหุ้มเกราะ 3 คัน บนถนนหลวงหมายเลข 3 (มัณฑะเล-หมู่แจ้) ใกลักับเมืองโก๊ดขาย แขวงหมู่แจ้ รัฐฉานตอนเหนือ

     โดยกองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม โจมตีหน่วยทหารเมียนม่าที่เดินทางมาจากเมืองล่าเสี้ยว และได้ตั้งพักแรมที่เขตภูเขาล๋อยสามสิบ บนถนนหลวงหมายเลข 3 (มัณฑะเล-หมู่แจ้) หลักไมล์ที่ 38

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS