ข่าวแม่สอด : “กองทัพบก” เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

"กองทัพบก" เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านหนองบัว หมู่ที่7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก วันนี้ที่แม่สอด อ.แม่สอด