ข่าวแม่สอด : กอ.รมน.ตาก ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ออกปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

กอ.รมน.ตาก ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ออกปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

กอ.รมน.ตาก ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ออกปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ท.กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายการข่าวกองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ.รมน.)จังหวัดตาก. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.18 (ผาลาด) ,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า) ,จนท.อุทยานแห่งชาติลานสาง ,จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 36 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ,จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 4 (ตาก) 1 ,จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สบอ.ที่ 14 (ตาก) จนท.ตชด.ที่ 34 ค่ายพระเจ้าตาก ได้ร่วมกันออกปฎิบัติการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณบ้านต้นมะม่วง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก ทั้งนี้กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ.รมน.)จังหวัด ตาก มีนโยบายในการป้องกันปราบปราม ความมั่นคงภายในจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้องทหารตำรวจป่าไม้ มีการออกปากปรามการกระทำผิดอีกในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงภายใน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ