ข่าวทั่วไป  :  กัมพูชาเผชิญภัยแล้งอย่างหนัก จึงทำให้มีการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

          ซินหวา – เกือบทุกจังหวัดในกัมพูชากำลังเผชิญภัยแล้งในหลายระดับ แต่มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่ประสบต่อภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของกัมพูชารายงาน อ้างเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา

          “เท่าที่ทราบถึงตอนนี้ จ.กำปงจาม จ.บ้านใต้มีชัย จ.อุดรมีชัย และ จ.กำปงธม เผชิญต่อการขาดแคลนน้ำ ด้วยระดับน้ำในบ่อ และสระต่างๆ เริ่มลดหายไปมากจนไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก” หนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์ส รายงานอ้างคำกล่าวของผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา

         กระทรวงได้แจ้งต่อประชาชนให้สำรองน้ำ และลดการใช้ให้เหลือเท่าที่จำเป็นในแต่ละวันในช่วงฤดูร้อนนี้

        “กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งให้ประชาชนทุกคนประหยัดน้ำจนกว่าจะถึงฤดูฝน และเรียกร้องให้ทุกคนให้ความสนใจต่อสุขภาพของตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูร้อน” ผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าว

       จังหวัดที่อยู่ห่างไกลที่สุดกำลังเผชิญต่อการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำกำลังเดือดร้อน โดยทางกระทรวงพยายามที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ และขุดสระ หรือคลองให้แก่ประชาชนที่ไม่มีแหล่งน้ำ

         กัมพูชาไม่ใช่เพียงประเทศเดียวที่เผชิญต่อภาวะขาดแคลนน้ำ หลายประเทศตามแนวแม่น้ำโขง รวมทั้ง ไทย ลาว เวียดนาม และบางส่วนของจีน กำลังเผชิญต่อสถานการณ์เดียวกัน

          เจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาได้กล่าวชื่นชมจีนที่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึง 10 เม.ย.

          “เมื่อไม่นานนี้ เนื่องจากภัยแล้ง จีนได้ปล่อยน้ำให้แก่ประเทศตามแนวแม่น้ำโขง ซึ่งท่าทีของจีนนี้ได้รับความชื่นชมจากบรรดาผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าว.

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th