วันที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.

         นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด  เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.maesot.go.th