ข่าวแม่สอด : ขอร่วมเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย “ท่าสายลวด”
ขอร่วมเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย “ท่าสายลวด”

ขอร่วมเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย “ท่าสายลวด”
เพื่อสมทบทุนซ่อมแซม-บำรุงรถกู้ภัยและจัดชื้ออุปกรณ์การแพทย์
วันที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. 
ทอด ณ.วัดไทยวัฒนาราม