ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน จำนวน 45 รูป

วัตถุประสงค์

       เพื่อนำไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้  ด้อยโอกาส โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ขาดแคลน

ในวันที่ 7 เมษายน 2562

ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เริ่มต้นเส้นทาง โรงเรียนตี่มิ้ง สิ้นสุดตลาดบ้านเหนือ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกๆท่าน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก บิ๊กบัง พิจิตรเฟรม ตังตังฟาร์มชิวาว่า