ข่าวแม่สอด : ขอเชิญร่วมงาน ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม วันที่ 1-10 มี.ค.62

ขอเชิญร่วมงาน ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม วันที่ 1-10 มี.ค.62

ขอเชิญร่วมงาน ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม
ตามแนวสติปัฎฐาน 4 เพื่อพัฒนาจิต ครั้งที่ 2
ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก
ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
สนับสนุนโดยศูนย์ฝ่ายเผยแผ่ คณะสงฆ์อำเภอแม่สอด
เจริญพร..พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมและทำบุญใส่บาตร ณ หอภูมิทัศไนย์

ขอขอบคุณข้อมูล จาก บิ๊กบัง พิจิตรเฟรม ตังตังฟาร์มชิวาว่า