ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560

– ร่วมเรียนรู้ไปกับนิทรรศการ การทำงานของเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์
– แลกเปลื่ยนเรียนรู้กับฐานตลาดนัดความรู้
– ค่ำคืนขิงการสานสัมพันธ์ ชมหนัง (ดนตรีสร้างแรงบันดาลใจ และสุนทรพจน์จากเยาวชน)
– ชื่นชมกับการแสดง มีดีมาโชว์ ของกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อำเภอชายแดน
– เสวนา “อนาคตเยาวชนชาติพันธุ์จังหวัดตาก”
– ประกาศแถลงการณ์ของกลุ่มเยาวชน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง : ศูนย์ประสานการจัดงานที่โพธิวิชชาลัย (มศว-ตาก)
209 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
Tel.: 0-5550-8975 E-mail : Chipakayaw@yahoo.com, http://bodhi.swu.ac.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  FB: Pawat Tanongpitchayes