ประชาสัมพันธ์:  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ สมทบทุน และจัดเลี้ยงอาหาร ฯ

          ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ  สมทบทุน  และจัดเลี้ยงอาหาร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  วันที่  11  มกราคม  2562  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก  สาขาแม่สอด  โดยท่านสามารถติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  หรือที่หมายเลขโทรศัพท์  055-533372, 093-196-4372  สิ่งของและทุนทรัพย์ที่ท่านบริจาค  ทางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  จะนำไปใช้เพื่อเด็กพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  FB:ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด,FB:Belle Ch Riyapa