ข่าวแม่สอด  : ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่าการกุศล ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่าการกุศล ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทีมงานของเรา  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง
บ้านแม่กื้ดหลวง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จัดทำผ้าป่าการกุศลสามัคคี ครั้งที่ 3
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
จัดบริเวณ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง
เพื่อหารายได้นำไปเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์  กู้ชีพกู้ภัย เวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถกู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง

ติดต่อสอบถามได้ที่
-ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง 092-1179182
-หัวหน้าก้อย ประธานศูนย์ฯ 092-3563632
-รองเอ็ด รองประธานศูนย์ ฯ 088-4588836
-หรือโอนผ่านบัญชี ชื่อศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแม่กื้ดหลวง ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน แม่สอด
เลขที่บัญชี 02-01717-52-684

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์