ข่าวแม่สอด : ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด
ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด
รายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 
สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถรับวัตถุมงคลได้
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์