ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังเคลื่อนที่ ฟรี ที่ รพ.แม่สอด

รพ.แม่สอด ร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังเคลื่อนที่

         ด้วยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคม ได้ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย รวมใจเพื่อประชาชน ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลแม่สอด ขอเชิญผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน โรคเรื้อนหรืออาการทางโรคผิวหนังชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลแม่สอด สามารถลงทะเบียน แจ้งรายชื่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัด 400 ราย เท่านั้น

 

งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด