ข่าวแม่สอด  :  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านธนยศ ปานขาว

กำหนดการสวดสวดอภิธรรม

นายธนยศ  ปานขาว  (ปลัดจังหวัดตาก)

ณ ศาลา 100 ปี  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  พระอารามหลวง

อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  FB : ธนยศ ปานขาว, Kitimasak Aek Seeduan