ข่าวแม่สอด : ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Thailand 4.0 เปิดคลินิกนักลงทุน 2017

        ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Thai land 4.0 เปิด “คลินิกนักลงทุน 2017 “ กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เเละนายอำนาจ นันทหาร ประธานเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (BIZ CLUB SEZ TAK) ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน”คลินิกนักลงทุน 2017 “กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะจัดขึ้น ณ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอดและ อปท.ในพื้นที่ ภาคเอกชน เเละสื่อมวลชนหลายเเขนงเข้าร่วมการเเถลง

        สำหรับการจัดงานคลินิกนักลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักลงทุนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ และการเสนอปัจจัยประกอบการสนับสนุนการลงทุน ด้านแรงงาน วัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ)ในงานนี้ จะมีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ทั้งการสัมมนา การบรรยายพิเศษ โครงการพระราชดำริ, นิทรรศการประชารัฐ, นิทรรศการด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน, นิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, Workshop Product, งานแสดงระบบการขนส่งโลจิสติกส์, การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsและสินค้าประชารัฐ, งานแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ, งานแสดงอุตสาหกรรมกิจการกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ทั้งนี้อยากให้นักธุรกิจประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ไปร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกมุมมองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป

ขอขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก AEC อาเซียน NEWS