กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค.60

กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 1. เวลา  09.00-16.30  น.  เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ช่วงแรก
 2. เวลา  16.30-18.30  น.  ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์  เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
  และร่วมพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช
 3. เวลา  18.30-22.00  น.  เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์  ช่วงที่สอง

 

การแต่งกายและการเตรียมพร้อม

สุภาพบุรุษ

 1. เสื้อดำ  เชิ้ตดำ
 2. กางเกงดำขายาว  (งดยีนส์)
 3. รองเท้าสุภาพ  หุ้มส้นสีดำ  (สีดำเป็นหลัก)

สุภาพสตรี

 1. เสื้อดำ  ไม่รัดรูป
 2. งดเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว
 3. กระโปรงยาวสีดำคลุมเข่า
 4. รองเท้าสุภาพ  หุ้มส้นสีดำ  (สีดำเป็นหลัก)

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

 1. เตรียมยาประจำตัวให้พร้อม
 2. บัตรประชาชนติดตัวเสมอ
 3. ร่มหรือพัด
 4. รับประทานอาหารมาก่อนหรือนำอาหารและน้ำดื่มติดตัวมาด้วย

ขอความร่วมมือ

 1. การทิ้งขยะให้ถูกที่  นำไปทิ้งที่บ้าน
 2. ไม่พกของมีคม  เช่น  กรรไกร  คัตเตอร์
 3. หลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว
 4. เด็กและผู้ชรา  ควรเขียนชื่อ-เบอร์โทรศัพท์  พกติดตัวไว้

 

ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น  9  แถว
 2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง  9  แถว  แถวละ  9  คน
 3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
 4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์  ถวายคำนับหนึ่งครั้ง  แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน  จากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออก  ซ้าย-ขวา

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://kingrama9.th/SandalwoodFlowers