ข่าวแม่สอด  : ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เปิดรับบริจาค เสื้อผ้า/เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค
โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
ที่ทำการชั่วคราว (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก)
โทร. 055-896341-2 หรือ 083-0406627
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันนี้-12 มีนาคม 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์