ข่าวแม่สอด : คณะผู้บริจาคมอบอาหารว่างให้แก่โรงทานโรงพยาบาลแม่สอด

คณะผู้บริจาคมอบอาหารว่างให้แก่โรงทานโรงพยาบาลแม่สอด

     วันนี้ (10 มิ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด คุณครวญคิด เปี้ยน้ำล้อม หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.แม่สอด พร้อมคณะทำงานได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริจาคที่เดินทางมาร่วมบริจาคอาหารว่าง แก่กิจกรรมโรงทาน ชมรมจริยธรรม รพ.แม่สอด เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มารับบริการ รายละเอียดดังนี้

1.คุณพนิต สุทาคำ บริจาคน้ำเต้าหู้ 20 ถุง
2.คุณอารีรัตน์ กันที พร้อมครอบครัว บริจาค
– นมแลคตาซอย 2 ลัง
– ขนมยูโร่ คัสตาร์ดเค้ก 1 กล่อง
– เงาะ 10 กก.
3.ป้าบุญหลง ฉิมยง และยายไว บริจาคขนมไทย คนละ 1 ถุง

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229