ข่าวแม่สอด  :  คณะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่แม่สอด ศึกษาการลงทุน

คณะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศึกษาสำรวจโอกาสทางการค้า การลงทุน

คณะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่แม่สอด ศึกษาการลงทุน

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยร่วมประชุมและรับฟังการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-เมียนมา และ การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง Sister City แม่สอด(ตาก)-เมียวดี สหภาพเมียนมา ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อศึกษาสำรวจโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ บนเส้นทาง East-West Economic Corridor-EWEC ซึ่งเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) เป็นเส้นทางในการขนส่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่เปิด AEC (Asean Economics Community)

         โดยคณะของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะยังเดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว จากนครแม่สอด จังหวัด-ไปยังจังหวัดผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง เมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ และกรุงย่างกุ้ง เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพเมียนมาอีกด้วย โดยคณะสภาหอการค้าไทย มาเยือนสหภาพเมียนมา เชื่อมสัมพันธ์หอการค้าไทย-เมียมมา และเพื่อทำความรู้จักกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้องถิ่นของสหภาพเมียนมาอีกด้วย ในการนี้คณะสภาหอการค้าไทยได้รับฟังบรรยายสรูปความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) พร้อมทั้งร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=835474