ข่าวแม่สอด : คนดังแวดวงการเมืองร่วมงาน ฌาปนกิจศพ “คุณพ่อผู้ใหญ่พันธ์ เรือนใจดี”

คนดังแวดวงการเมืองร่วมงาน ฌาปนกิจศพ "คุณพ่อผู้ใหญ่พันธ์ เรือนใจดี"

       คนดังแวดวงการเมืองร่วมงาน ฌาปนกิจศพ “คุณพ่อผู้ใหญ่พันธ์ เรือนใจดี” อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ปะกลาง หมู่ 2 “ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี” จับมือ “นุ้ยส์ เมืองฉอด” พันธมิตรพลังใหม่

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่สุสานบ้านแม่ปะกลาง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนในแวดวงการเมือง เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อผู้ใหญ่พันธ์ เรือนใจดี อายุ 73 ปี หรือผู้ใหญ่พันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 แม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งในวันนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ คนในแวด วงการเมือง เดินทางไปร่วมงาน จำนวนหลายพันคน เช่น นายชัยวุฒิบรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ นายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด และนักการเมืองในพื้นที่ มาร่วมงาน เช่น นายอัศวิน พินิจวงษ์ “สท.ตู่” สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด จ.ตาก นายสมชาย คำพีสินธุ์ ส.อบต.บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ป้ายแดงชื่อดังนายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี” ผู้ใหญ่หมี ใจถึงพึ่งได้บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด นายเอนก ตันคำแดง หรือนุ้ยส์ เมืองฉอด เจ้าของฟาร์ม” คำแสงหล้าฟาร์ม” บ้านพะวอ แม่ละเมา ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 5 แม่สอด และนักการเมืองท้องถิ่นอื่นๆเดินทางร่วมงานจำนวนมาก…งานนี้ “ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี จับมือ นุ้ยส์ เมืองฉอด” ประกาศเราคือ “พันธมิตรพลังใหม่”

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ