ข่าวทั่วไป : คนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง 6 หมื่นคน ดับแล้ว 10 วัยรุ่นป่วยเยอะสุด

          กรมควบคุมโรค เผย ไข้หวัดใหญ่ ทำคนไทยป่วยแล้ว 6.7 หมื่นคน เสียชีวิตแล้ว 10 พบในกลุ่มอายุ 15-24 ปีมากที่สุด เตือนกลุ่มเสี่ยงหากมีไข้สูง ปวดเมื่อยรีบพบแพทย์
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 67,233 คน เสียชีวิต 10 คน โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ระยอง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จันทบุรี และลำพูน

         ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปีมากที่สุด รองลงมาคืออายุ 10-14 ปี และ 25-34 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์นี้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงฤดูฝน อีกทั้งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ และมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          ขณะที่ พญ.วรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวถือเป็นการระบาดตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยแล้ว 6 หมื่นคนยังไม่น่าเป็นห่วง ยกเว้นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพราะหากติดเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงขึ้น
          ส่วนสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงซึ่งปีนี้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากนั้น พญ.วรยา ระบุว่า ก็ถือเป็นการระบาดตามฤดูกาลเช่นกัน และยังไม่มีรายงานว่ามีการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศห้ามเดินทางไปฮ่องกงแต่อย่างใด แต่หากคนไทยจะเดินทางไปฮ่องกงในช่วงนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก และขอให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วย

          สำหรับอาการของไข้หวัดใหญ่นั้น ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก และอาการอาจหนักขึ้นในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หอบหืด โรคหัวใจ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ดังนั้นหากมีอาการดังที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์ ส่วนบุคคลทั่วไป ควรทานยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์
          ขณะที่กรมควบคุมโรคได้แนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองด้วยการ “ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด” คือ
1. ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย
2. ล้าง คือล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร
3. เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
และ 4. หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กรมควบคุมโรค