ข่าวแม่สอด : คมนาคมขันนอต เบิกงบค้างท่อ-เร่งศึกษาขยายไฮสปีดถึงระยองและไทย-จีนเฟส 2

คมนาคมขันนอต เบิกงบค้างท่อ-เร่งศึกษาขยายไฮสปีดถึงระยองและไทย-จีนเฟส 2

คมนาคมขันนอตหน่วยงาน เร่งงบค้างท่องบปี 62 ผ่าน 2 ไตรมาสยังต่ำเป้า ขณะที่ได้รับงบกลางอีกกว่า 295 ล้าน เร่งศึกษาต่อขยายทางคู่ และไฮสปีดไทย-จีน และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

      นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2562 ว่า การเบิกจ่ายยังล่าช้ากว่าเป้าหมาย โดยถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 เบิกจ่ายงบได้ 45.21% ขณะที่เป้าหมายสิ้นสุด ไตรมาส 2/62 (มี.ค. 2562) กำหนดไว้ที่ 77% โดยวงเงินเบิกจ่ายล่าช้ามาจากหลายปัจจัย เช่น โครงการขนาดใหญ่มีวงเงินลงทุนที่เกิน 1,000 ล้านบาท ของกรมทางหลวง 22 รายการ สามารถเซ็นสัญญาไปได้ 9 โครงการ ทำให้ยังเบิกจ่ายเงินงวดแรก 15% ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการของกรมท่าอากาศยาน 2 รายการ ซึ่งรวมมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาท

      หากเปรียบเทียบรายไตรมาสปี 62 การเบิกจ่ายยังดีกว่าปี 61 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ในช่วง 1-2 ไตรมาสแรก การเบิกจ่ายมักต่ำกว่าเป้าเหมือนกันทุกปี และจะไปเร่งในช่วงปลายปีเพราะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง ได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 5 เดือนที่เหลือเป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ส่งแผนภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้

*** ใช้งบกลางปี 62 เร่งศึกษาต่อขยายทางคู่ และไฮสปีดไทย-จีนเชื่อม 3 สนามบิน

       นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติงบกลางปี 2562 สำหรับ 5 โครงการ วงเงินรวมกว่า 295 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการและลงนามสัญญาในปี 2562 ได้แก่ การศึกษาขยายโครงการรถไฟสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต่อขยายจากอู่ตะเภา-ระยอง-ตราด วงเงิน 37 ล้านบาท ซึ่ง ร.ฟ.ท.อยู่ในขั้นตอนเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง, โครงการศึกษา รถไฟทางคู่ เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก ช่วง นครสวรรค์-อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 36 ล้านบาท ร.ฟ.ท.คาดว่าจะลงนามสัญญาที่ปรึกษาได้ในเดือน มิ.ย. 2562

      การศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 112 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการเร่งทำ TOR ประมูล, โครงการปรับปรุงอาคาร ICAO ซึ่ง ทย.จะเป็นผู้ออกแบบ วงเงิน 10 ล้านบาท และการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ โครงการขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอด วงเงิน 104 ล้าน 

       นอกจากนี้ ยังได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ที่ค้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2561 วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายไปแล้ว 51% หรือประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท เหลือกว่า 48% หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ค้างจะต้องเบิกจ่ายให้ในเดือน ก.ย. 2562

      ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น ค่าเวนคืน มอเตอร์เวย์ 2 สาย, รถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 2.8 พันล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ระยะแรก, สนข. วงเงิน 2.4 พันล้านบาท กรมเจ้าท่า (จท.) 1.8 พันล้านบาท โดยเงินที่ค้างจะต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ดังนั้น แต่ละหน่วยต้องทำแผนการเร่งรัดเบิกจ่ายให้ชัดเจน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ MGR Online