ข่าวทั่วไป : ครม. ไฟเขียวเพิ่มภาษีสุรา-เบียร์-ยาสูบ 2% นำเงินเข้ากองทุนคนชรา

        ครม. ไฟเขียวเพิ่มภาษีสุรา-เบียร์-ยาสูบ 2% นำเงินเข้ากองทุนคนชรา คาด มีผลบังคับใช้ต้นปี 2561 พร้อมกำหนดเพดานไม่เกิน 4 พันล้านต่อปี

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ โดยอนุมัติหลักการส่วนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพิ่มจากภาษีสุรา ยาสูบ และเบียร์ ในอัตรา 2% เพื่อไปเพิ่มกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพราะเงินในกองทุนปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการเพิ่มเบี้ยยังชีพ อย่างไรก็ตามได้กำหนดเพดานการจัดสรรหาเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาทต่อปี มีผลตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บังคับใช้ คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงต้นปี 2561

        ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะไม่เบียดบังการจัดเก็บรายได้เดิมของกรมสรรพสามิตที่ปัจจุบันเก็บรายได้จาก 3 ประเภทนี้ 2.13 แสนล้านบาท แบ่งเป็นยาสูบ 6.5 หมื่นล้านบาท, สุรา 6.2 หมื่นล้านบาท และเบียร์ 8.6 หมื่นล้านบาท

        นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีมาตรการให้ผู้สูงอายุฐานะดีสละสิทธิ์รับเบี้ยคนชรา เป็นการบริจาคเข้ากองทุน คาดว่าน่าจะได้เงินกลับมาราว 4 พันล้านบาท ซึ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับเบี้ย 900-1,300 บาทต่อราย หรือเพิ่มจากเดิมราว 200 บาทต่อเดือน มีอยู่ประมาณ 2-3 ล้านราย ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเบี้ยตามเดิม

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก https://money.kapook.com/view176507.html