ข่าวแม่สอด : ครู LS-หลักสูตร ร.ร.สาธิต-ครูกวดวิชา ผู้ปกครองสนใจไหม?

ครู LS-หลักสูตร ร.ร.สาธิต-ครูกวดวิชา ผู้ปกครองสนใจไหม?

        จากการติดตามผลโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ เทศบาลนครเชียงราย  วันนี้ (11 ธ.ค.61)  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด (ดร.นายกฝอ) , สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กรรมการสถานศึกษา,ผู้อำนวยการสถานศึกษา -คณะครู และชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมประชุมติดตามผลโครงการทัศนศึกษาดูงานฯเทศบาลนครเชียงราย ว่าทำอย่างไรจะทำให้เด็กเก่งขึ้น และขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศได้อย่างไร?

        โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีเคล็ดลับในการปั้นเด็กให้เก่งขึ้นโดยจัดจ้างครู LS โดยยกระดับเด็ก จาก F เป็น D ,จาก D เป็น C…จาก B เป็น A และจาก A ให้เป็น A+

แล้วครู LS คืออะไร ?

        ครู LS (Learning Support Assistant :LS) คือ ครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  คอยดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เด็กนักเรียน และคอยประสานงานระหว่างผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน และจัดทำประวัตินักเรียนเป็นรายบุคคล

        ซึ่งครู LS นี้ใช้งบประมาณจัดจ้างมาจาก “สมาคมผู้ปกครอง” ซึ่งทาง ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดเก็บจากผู้ปกครอง 500 บาท/คน/ปี (ถ้าผู้ปกครองมีบุตร2-3 คน ก็จ่ายแค่ 500 บาทเท่านั้น) ซึ่งทาง รร.เทศบาลในเขตอำเภอแม่สอดอาจจะเก็บแค่ 200 บาท/คน/ปี (จากที่ประชุม) แต่ผู้ปกครองจะมีผู้ดูแลบุตรหลานได้ทั้งปี รวมถึงการถ้าเป็นไปตามแบบเชียงรายโมเดล ก็จะเป็นการจ้างศิษย์เก่าที่จบปริญญาตรี(สาขาใดก็ได้ไม่จำกัดวิชาเอก ) และมีอายุใกล้เคียงกับนักเรียนมัธยมมาเป็นครูพี่เลี้ยง  อย่าง ร.ร. ชุมพล มีประมาณ 42 ห้อง ก็จะต้องจ้างครู LS ประมาณ 42 คน จึงเป็นการสร้างงานให้แก่ศิษย์เก่าอีกด้วย

        นอกจากนี้เคล็ดลับถัดมา คือ การถอดหลักสูตร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ องครักษ์ –การจัดตั้งวิชาการของกลุ่มสาระและวิชาการสายชั้น-การเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนกวดวิชาให้กับนักเรียน-และการจ้างครูต่างชาติมาสอนให้กับนักเรียน (ครูต่างชาติจ้างเดือนละ 50,000 บาท) ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เงินมหาศาล!  และจากการคำนวณจะพบว่าเงินที่สมาคมจัดเก็บจากผู้ปกครองนั้นแค่จ้างครู LS ก็หมดแล้ว

        โดยทางดร.นายกฝอ ต้องการให้การจัดตั้งสมาคมยั่งยืนและเดินหน้าต่อไปได้จึงพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อจะสนับสนุนให้สมาคมได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  ซึ่งหากจัดตั้งสมาคมทางเทศบาลนครแม่สอด นำโดยดร.นายกฝอ ก็พร้อมจะสนับสนุนให้งบประมาณเริ่มต้น โรงเรียนละ 2-5 ล้านบาทเลยทีเดียว!

        แต่กระนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่โดยการจะจัดตั้งสมาคมนั้นจะต้องทำการประชาคมผู้ปกครองเสียก่อนโดยผู้ปกครองต้องเห็นด้วย (100%) เพราะถ้ามีเสียงคัดค้านก็จะเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งสมาคมอย่างแน่นอน รวมถึงบาง ร.ร. ยังไม่พร้อมในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน และบาง ร.ร. ต้องตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็งเสียก่อน  เพราะกว่า ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้เขาใช้เวลาเกือบ 10 ปี แต่ของเทศบาลแม่สอดเราใช้วิธีลัดคือไปศึกษาจาก ร.ร.ที่สำเร็จเลยทำให้ประหยัดงบประมาณและให้ทันท่วงทีกับภาวะการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านการเรียนที่สูงมาก เรียกว่า ใครเริ่มก่อนได้เปรียบก่อน!

        จากมติที่ประชุมในวันนี้ โรงเรียนที่มีความพร้อมที่สุด คือ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซึ่งจะนำร่องไปก่อนโดยอาจจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 นี้ (ถ้าไม่เริ่มปีหน้าก็ถ้าจะช้าเพราะ 5 G จะมา 4G กำลังไป แล้ว)

       และในการประชุมนี้ ดร.นายกฝอ ได้แจ้งกับที่ประชุมในการขยายถนน 6 สายในเขต อ.แม่สอด ให้กว้างขึ้น 9.50-10 เมตร ได้เริ่มดำเนินการแล้ว  และเตรียมพร้อมรับทัพนักกีฬากว่า 10,000 คน  ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ปี 2562 ในปีหน้า รวมถึงโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการ Thailand Shopping &Dining Paradise เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ-มหกรรมสงกรานต์ Midnight Songkran 2019 โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เงียบเหงาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง!