ข่าวทั่วไป : คลังเตรียมแจกอีกบัตรคนจน 3 ล้านใบ ดีเดย์ 21ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม 3 ล้านรายทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 ธ.ค.นี้ ใช้บัตรพร้อมกดเงิน 500 บาทได้ 1 ม.ค. 2562

      วันนี้ (18ธ.ค.61) กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 และจัดส่งไปทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วโดย จะมีบัตร 2 ประเภท คือบัตรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดโมบายจะแจกให้ผู้มีสิทธิใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และบัตรแบบ Smart Card จะแจกให้ในจังหวัดที่เหลือ

        สำหรับสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางวงเงินค่าโดยสารรถขสมก. รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อเดือนตามฐานรายได้ ส่วนเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปีคนละ 500 บาทจะโอนเงินเข้าบัตรให้วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก TNN 24 ช่อง 16