ข่าวแม่สอด : คาราวานรถยนต์ ASEAN-India car Rally จากเมืองนิวเดลี อินเดีย 15 คน เดินทางท่องเที่ยวตากและเข้าพม่ากลับอินเดีย ผ่านด่าน แม่สอด(ตาก)-เมียวดี (เมียนม่าร์)

        คาราวาน ASEAN-India car Rally จากประเทศอินเดีย เมืองนิวเดลี 15 คน เดินทางท่องเที่ยวมาทางจังหวัดตากและผ่านด่านชายแดนไทย-เมียนม่าร์ อ.แม่สอด เข้าจังหวัดเมียวดี เพื่อเดินทางกลับอินเดีย ผ่านด่าน แม่สอด(ตาก)-เมียวดี (เมียนม่าร์) เป็นคาราวานอินเดีย-อาเซียน ซึ่งเป็นขบวนแรลลีฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ต้อนรับการเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit- AEC ที่เดินทางมา แม่สอด ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนม่าร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่ง อ.แม่สอด-ตาก เป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นประตูการค้าชายแดนสำคัญของอาเซียน สำหรับการเดินทางมาของขบวน ASEAN-India car Rally ยังเป็นการเดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้วย โดยจะเดินทางผ่านนครแม่สอดไปยัง จ.เมียวดี และผ่านเมืองสำคัญในเมียนม่าร์ เช่นเมียวดี-กอกาเรก-ผาอัน- ฯลฯ เข้าสู่อินเดีย ระยะทาง อ. แม่สอด จ.ตาก -จ.เมียวดี-มุ่งสู่อินเดียประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากชายแดนไทยถึงชายแดนประเทศอินเดีย ซึ่งการเดินทางครั้งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนมีเส้นทางที่เชื่อมโยงกันทุกประเทศ สามารถทำการค้าและการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจทุกประเทศในอาเซียน-อินเดียได้ด้วย

ขอขอบคุณภาพ – เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน News