ข่าวตาก : คืบหน้า FPT ลงทุน 9,700 ล้านบาท วางท่อขนส่งน้ำมันระยะที่ 2 ผ่านเมืองตาก

คืบหน้า FPT ลงทุน 9,700 ล้านบาท วางท่อขนส่งน้ำมันระยะที่ 2 ผ่านเมืองตาก

      คืบหน้า FPT ลงทุน 9,700 ล้านบาท วางท่อขนส่งน้ำมันระยะที่ 2 ผ่านเมืองตาก แนวท่อต่อจากท่อเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอิน สิ้นสุดที่คลังน้ำมันพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปาง ระยะทาง 576 กม.การดำเนินงานกว่า 52 % แล้ว พร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ปี 2562- พลังงานตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบ

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ความคืบหน้าโครงการวางท่อขนส่งน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (Fuel Pipeline Transportation Limited : FPT) ที่กำลังวางผ่านเขต อ.เมืองตาก จ.ตาก นั้น นายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดตาก ได้เดินทางพื้นที่ตรวจสอบและดูโครงการ รวมทั้งเข้าสังเกตการณ์ โครงการการก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันระยะที่ 2 จากจังหวัดกำแพงเพชร – ลำปาง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างโครงการผ่าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัด -Fuel Pipeline Transportation Limited : FPT ที่ได้รับมอบจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยมีโครงการการวาง แนวท่อขนส่งน้ำมัน ซึ่งจะวางในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวง โดยมีจุดเริ่มต้นที่คลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันจังหวัดลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินโครงการวางท่อขนส่งน้ำมัน ตามรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างวางท่อน้ำมันระยะที่ 2 จากจังหวัดกำแพงเพชร-จังหวัดลำปาง และกำลังก่อสร้างผ่านจังหวัดตาก โดยโครงการนี้ได้ มีความคืบหน้าของการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 52 % แล้ว

     ตามที่กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (Fuel Pipeline Transportation Limited : FPT) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 เป็นผู้ให้บริการท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากว่า 25 ปี เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง จึงลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ด้วยเงินลงทุน 9,700 ล้านบาท โดยแนวท่อจะต่อจากระบบท่อเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอิน ไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปางระยะทาง 576 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2559 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 หรือต้นปี 2563 เป็นอย่างช้า

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS