​วันนี้ (25 ธ.ค. 60) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ รพ.แม่สอด
คุณนวลจันทร์ วงษ์มณฑา พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมาบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง มูลค่า 165,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด  โดยมี นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ.