ข่าวสุขภาพ-ความงาม  :  คุมเข้มโรคเรื้อน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หลังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

        นพ.กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในภาพรวมสถานการณ์โรคเรื้อนของประเทศไทยมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ แต่ยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง คือ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้น ทำให้บางครั้งแพทย์ไม่สามารถลงพื้นที่ไปดูผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อนได้ และทำให้การค้นหาไม่ได้ผล ส่วนตัวผู้ป่วยเองที่สงสัยว่าป่วยก็ไม่สามารถออกมาจากบ้านเพื่อมาหาหมอได้ จึงทำให้ไม่สามารถหยุดการแพร่โรคได้ และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงหลักฐานแวดล้อม ก็บ่งชี้ว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้น สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนในปี 2558 ที่พบสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ จ.นราธิวาส 25 คน ศรีสะเกษ 14 คน ปัตตานี 13 คน ชัยภูมิ 10 คน และ บุรีรัมม์ 9 ราย ตามลำดับ

        นพ.กฤษฎา กล่าวว่า สำหรับมาตรการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นไปที่ผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่ามและผู้นำชุมชน ในการสื่อถึงอาการโรคเรื้อน และแนะนำวิธีการดูแลชำระร่างกาย โดยปี 2559 สธ. ได้เตรียมการควบคุมโรคเรื้อนทั้งประเทศ โดยจะมีการให้ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการดึงดูดและเกิดความตระหนัก ยกตัวอย่างเช่น กรณีพบคนใกล้ตัวสงสัยว่าเป็นโรคเรื้อนแล้วพาไปตรวจ และพบว่าเป็นโรคเรื้อนจริงคนที่พาไปก็จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ส่วนตัวผู้ป่วยเองหากสงสัยว่าเป็นโรคเรื้อนแล้วเข้าตรวจ และพบว่าเป็นโรคเรื้อนจริงและกินยาครบก็จะได้รับเงิน 1,000 บาท สรุปภาพรวมคนไข้จะได้รับเงิน 2,000 บาท เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงโรคเรื้อนว่าสามารถแพร่ได้แต่ก็ช่วยกันควบคุมได้ สำหรับ 3 จังหวัดชายจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนมากสุด คือ จ.นราธิวาส แรงสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เกือบทุกอำเภอ รองลงมาเป็น จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ตามลำดับ

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  Manager.co.th

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  mcot.net