ข่าวแม่สอด  :  ค่าเงินจ๊าดตกต่ำข้ามปี มูลค่าการส่งออกชายแดนแม่สอดลดวูบ

ตาก – มูลค่าการส่งออกสินค้าเข้าพม่าผ่านชายแดนแม่สอดลดวูบกว่า 14% หลังค่าเงินจ๊าดตกต่ำข้ามปี ราคาพืชผลการเกษตรพม่าตกต่ำ ยอดสั่งซื้อกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งสุราต่างประเทศ โทรทัศน์ ยันเครื่องจักรกลการเกษตร ลดหมด

         นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ที่ส่งออกเครื่องมือการเกษตรรายใหญ่ของ อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวถึงมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี ปี 2560 ที่ผ่านมาว่า มูลค่าการค้าลดลงมากกว่า 10% จากปี 2559 ที่ผ่านมา จาก 90,000 ล้าน เหลือเพียง 70,000 ล้านเศษๆ

         ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากในปี 2560 พืชผลทางการเกษตรของพม่าราคาตกต่ำลงมาก ทำให้ชาวพม่าขาดกำลังซื้อ ประกอบกับค่าเงินจ๊าดอ่อนตัวลงมาก ซึ่งเครื่องจักร-เครื่องกล เครื่องมือการเกษตร ก็มียอดสั่งซื้อลดลงเช่นเดียวกัน

         ด้านนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงมูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี (สหภาพพม่า) ในช่วงไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) หรือไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ว่ามีมูลค่าส่งออกประมาณ 15,865 ล้านบาท ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ผ่านมาที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 18,481 ล้านบาท

         สำหรับสินค้านำเข้าในช่วงเดียวกันกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,088 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบฯ 2561 ซึ่งมีมูลค่า 1,168.5 ล้านบาท หรือสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 7.4%

         จากการวิเคราะห์เห็นว่าการส่งออกที่ลดลง 14% น่าจะมาจากค่าเงินจ๊าดของพม่าอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปลายปี 2560 อาจเป็นสาเหตุทำให้พ่อค้านักธุรกิจชาวพม่าสั่งซื้อสินค้าลดน้อยลง หรือชะลอตัวลงไปบ้าง

         กลุ่มสินค้าที่มียอดส่งออกสูงสุด 25 อันดับ พบว่าสินค้าที่ส่งออกลดลงมากส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น วิสกี้ สุราต่างประเทศ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ผ้าพิมพ์ฝ้าย โทรทัศน์ นมถั่วเหลือง เป็นต้น เครื่องจักรทางการเกษตรก็ส่งออกลดลงประมาณพันกว่าล้านบาท ส่วนสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ และในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งคนพม่ายังต้องการอยู่ ขณะที่สินค้านำเข้า อันดับต้นๆ ก็คือ โค กระบือ เมล็ดถั่วลิสง เศษเหล็กเก่า แร่พลวงออกไซด์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

         อย่างไรก็ดี คาดว่าในปี 2561 มูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอดจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่ชาวพม่ายังนิยมสินค้าไทยมากกว่าประเทศอื่น ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานของประชาชนทั้งสองฝั่งที่แนบแน่น และในปี 2561 เงินจ๊าดพม่าน่าจะกระเตื้องขึ้น

         รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับค่าเงินบาทไทยกับเงินจ๊าดพม่า เดือนธันวาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าดต่อ 272 บาท เดือนตุลาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าดต่อ 242 บาท ลดลง 30 บาท และในเดือนธันวาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 10,000 จ๊าดต่อ 241 บาท

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/local/detail/9610000000440