ข่าวแม่สอด : งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 84 ปีชาตกาล  หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์  พุทธญาโน 

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 84 ปีชาตกาล หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโน

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 84 ปีชาตกาล  หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์  พุทธญาโน  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ
งานสมโภชเสาเสมาธรรมจักร  รางวัลพระราชทาน  สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
พระครูสุธีวุฒิคุณ  เจ้าอาวาสโพธิคุณ
งานสมโภชเปรียญธรรมและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562
ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมอนุสรณ์ 80 ปี ฯ วัดโพธิคุณ  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

กำหนดการ