ข่าวตาก : งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561

        จังหวัดตาก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก ดังกำหนดการต่อไปนี้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
– ชมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ 8 พระองค์ พร้อมขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึง บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
– พิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561 และอัญเชิญกระทงพระราชทาน 8 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงาน
– สัมผัสกับบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จำนวน 1 สาย

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561
– ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
– ดื่มด่ำบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จากชุมชนต่างๆ ค่ำคืนละ 2 สาย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
– ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
– ดื่มด่ำบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จากชุมชนต่างๆ จำนวน 1 สาย
– พิธีปิด

ทุกค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย อาทิ
– ชมการลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา
– ดินเนอร์กระทงสาย ชิมอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดตาก ระหว่างนั่งชมการแสดง โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก หมายเลขโทรศัพท์ 05551888
– ชิมอาหารพื้นเมืองและการออกร้านจากร้านค้าชื่อดังในจังหวัดตาก ณ ลานครัวกระทงสาย ณ ด้านเหนืออาคารกิตติคุณ
– สวนคนเดินกาดกระทงสาย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ 60 พรรษา
– ลานภูมิปัญญากระทงสาย ชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
– จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ ด้านใต้อาคารกิตติคุณ เป็นต้น

      ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงที่มาของ “กะทงสาย” การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ได้แก่ การเย็บใบตอง/ดอกไม้สด สำหรับประดิษฐ์ “กระทงนำ” และ “กระทงตาม” การเตรียมกะลามะพร้าว ฟั่นตีนกา และตกแต่ง สำหรับ “กระทงกะลา”

       สนใจร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2561 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์. 055514341-3

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง จังหวัดตาก