ข่าวแม่สอด : งานประเพณีล้านนาไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

งานประเพณีล้านนาไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

       ขอเชิญเที่ยวงานบุญประจำปี 2562   วันที่ 26-28 มกราคม 2562 “งานประเพณีล้านนาไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง”  ณ วัดไทยสามัคคี บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9  ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล โดย หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์