ข่าวแม่สอด : จนท.ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในลำห้วยและทำความสะอาดชุมชนสองแคว1

จนท.ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในลำห้วยและทำความสะอาดชุมชนสองแคว1

      วันที่ 10 กรกฎาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด  มอบหมายให้รองนายกฯรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาร่วมกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในลำห้วยและทำความสะอาดชุมชนสองแคว1

      เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน  ทำให้มีฝนตกหนักในอำเภอแม่สอด ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมจึงต้องกำจัดผักตบชวาที่ขัดขวางการระบายของน้ำในลำห้วย และนอกจากนี้ยังทำให้ลำน้ำห้วยในชุมชนสองแควสะอาดอีกด้วย