ข่าวแม่สอด  : จนท.ระดมรถฉีดน้ำในอากาศลดภาวะอากาศเป็นพิษหลังถูกหมอกควันปกคลุม

จนท.ระดมรถฉีดน้ำในอากาศลดภาวะอากาศเป็นพิษหลังถูกหมอกควันปกคลุม

ระดมรถฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศพ่นละอองน้ำลดภาวะอากาศเป็นพิษหลังแม่สอดถูกหมอกควันปกคลุมหนัก

       ฝ่ายปกครอง- ทน.นครแม่สอด -ปภ.- ทหาร- อปท. ระดมรถฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศพ่นละอองน้ำลดภาวะอากาศเป็นพิษหลังแม่สอดถูกหมอกควันปกคลุมหนัก

        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-มอบหมายให้ ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด- ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตาก ที่ 2 แม่สอด-นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก- ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถดับเพลิง-รถน้ำ เทศบาลนครแม่สอด -รถต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์-เครื่อง LUF 60 จากศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก -ออกพ่น ฉีดน้ำ ขึ้นฟ้าเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และล้างถนน เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อำเภอแม่สอด จ.ตาก และ สนามบินนานาชาติแม่สอด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด

        นอกจากนี้การฉีดน้ำขึ้นฟ้าพ่นละอองน้ำ ยังได้สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดหมอกควันมลพิษ โดยประสานความร่วมมือรถน้ำทำความสะอาดล้างถนนจากหน่วยงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหรราบที่ 14 แม่สอด ( ฉก.ร.14 ) แขวงทางหลวงตาก ที่ 2 แม่สอด- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก- ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด- องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุกแห่ง –เทศบาลตำบลทุกแห่งในพื้นที่ นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์-เครื่อง LUF 60- รถฉีดน้ำ ความอัดแรงดันสูง รถดับเพลิง รถน้ำ รวมทั้งได้แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งจัดเตรียมรถน้ำทำความสะอาดล้างถนนทุกสาย เก็บเศษขยะ วัชพืช ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

        ทั้งนี้ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองมากเกินค่ามาตรฐาน จึงต้องมีการใช้น้ำล้างเมือง พ่นน้ำ ฉีดน้ำขึ้นฟ้า สร้างความชื้นในอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ ลดหมอกควันไฟ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ สยามรัฐ