ข่าวแม่สอด : จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019

จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019

      โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก (ททท.ตาก) นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนางมะติน ติน เมียะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ให้เป็นเกียรติขึ้นร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการ

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก

2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก

3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมา

4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ

5 เพื่อเป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ

        ในการนี้ทางหอการค้าจังหวัดตากและผู้สนับสนุนหลัก ขอเรียนเชิญร่วมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ในครั้งนี้ ครบรอบ 20 ปี เส้นทางการปั่นผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ พบกับหมู่บ้านห้วยส้าน หมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนเมียนมา และสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (จำนวนจำกัด) ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
โทรศัพท์ 055-564-132 , 088-2781299 , 086-4481131 โทรสาร 055-564-131
www.takchamber.com E-mail: takchamber@gmail.com
www.facebook.com/takchamber
facebook fanpage :Thai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary

หอการค้าจังหวัดตาก ขอเรียนเชิญปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019
ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม
05.30 น. พร้อมกันที่สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
07.00 น. ปล่อยตัวออกเดินทางไปยังสะพาน มิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1
08.00 น. ทำพิธีการข้ามแดนเข้าประเทศเมียนมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านห้วยส้าน (หมู่บ้านคนไทยในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา) ร่วมกิจกรรม
14.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย
อัตราค่าสมัคร 700 บาท / ท่าน
(ได้รับเสื้อจักรยาน หมวก ป้ายเบอร์ อาหารกลางวัน และค่าบริการข้ามแดน)

วิธีการสมัคร
1. สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกรายละเอียดพร้อมแนบไฟส์สลิปการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ดาวโหลดใบสมัครหน้า www.takchamber.com ยื่นที่หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นผู้สมัครจะได้รับหมายเลขผู้สมัครจักรยาน
4. เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลขผู้สมัคร สามารถรับเสื้อ หมวก ป้ายเบอร์ คูปองอาหารกลางวัน และคูปองชิงโชค (สำหรับผู้สมัครท่านใดประสงค์รับเสื้อ หมวก ป้ายเบอร์ คูปองอาหารกลางวัน ทางไปรษณีย์ ให้แจ้งความประสงค์ที่หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด)

การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 965-0-08029-5
ชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดตาก เพื่อโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า หอการค้าจังหวัดตาก
ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดพาเจริญ แม่สอด

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
โทรศัพท์ 055-564-132 , 088-2781299 , 086-4481131 โทรสาร 055-564-131
www.takchamber.com E-mail: takchamber@gmail.com
www.facebook.com/takchamber
facebook fanpage :Thai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เศรษฐชาติ แหงมงาม