ข่าวตาก/แม่สอด  : จังหวัดตากขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3 “ 

จังหวัดตากขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3 “

        จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดทำโครงการ“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3 “จังหวัดตาก เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ตลอดจนนำไปพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น  เพื่อจะได้ทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
        ในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง โดยจะมีจุดปล่อยตัว  ณ ห้างโรบินสันฯ สาขาแม่สอด และมีจุดพักเพื่อลงเวลาประทับตรา (check point) ณ บริเวณที่กำหนด โดยมีค่าสมัคร 1,219 บาท ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ 09-54745060

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์