ข่าวประชาสัมพันธ์  :  จังหวัดตากจัดงานขอบคุณพืชพรรณ ธัญญาหารและสายน้ำ

          เย็นวันนี้ (6 ก.พ. 59) เวลา 17.00 น. ขบวนแห่พืชพรรณธัญญาหาร จากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดตาก ที่ตกแต่งด้วยพืชผลและเครื่องมือการเกษตรอย่างสวยงาม เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุ่งหน้าไปยังบริเวณหาดทรายทอง ริมแม่น้ำปิง รูปแบบของขบวนแห่ผสมผสานกันระหว่าง การประกาศอิสรภาพพืชพรรณธัญญาหารที่สื่อถึงการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รูปแบบขบวนแห่บายศรี ขบวนแห่ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และพืชผักผลไม้ เพื่อนำไปทำพิธีกรรมขอบคุณพืชพรรณธัญญาหารอันศักดิ์สิทธิ์ และหลังจากที่ขบวนเคลื่อนที่มาถึงหาดทรายทอง นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงานขอบคุณพืชพรรณ ธัญญาหารและสายน้ำ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในกิจกรรม ปฏิทินการท่องเที่ยว 9 วันหรรษา เที่ยวเมืองตาก จากตรุษจีนถึงวาเลนไทน์ สนุกแบบสุขๆ

         การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของเกษตรกรไทย ทางเกษตรพื้นราบและชนเผ่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจเกิดความเป็นศิริมงคล แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณ ที่ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ ธัญญาหาร รวมทั้งเป็นการแสดงความกตเวทิตาคุณ แด่พระแม่โพสพที่มีพระคุณต่อชาวนา และขอขมาสายน้ำปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการประกาศอิสรภาพของพืชพรรณธัญญาหาร การลงนามคำรับรองและร่วมทำพันธุสัญญากับชาวไร่ชาวสวน ที่ปลูกพืชพรรณธัญญาหารโดยไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงอีกด้วย

NEWS07025906

         ทั้งนี้การเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ตามปฏิทินการท่องเที่ยว “9 วันหรรษา เที่ยวเมืองตาก จากตรุษจีนถึงวาเลนไทน์  สนุกแบบสุขๆ ระหว่างวันที่ 6-14 ก.พ. 2559 นับเป็นสีสันใหม่แห่งการเปิดประตูการท่องเที่ยวทั้ง 9 อำเภอ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อำเภอแต่ละแห่ง หรือ ที่สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โทร.055-511546 ต่อ 23123

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก