ข่าวตาก/แม่สอด : จังหวัดตาก จัดงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดตาก จัดงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย

จังหวัดตาก จัดงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ภาครัฐ เอกชน ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดตาก เข้าร่วมน้อมรำลึก และร่วมกันวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กันเป็นจำนวนมาก

      นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า งานในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ทุกจังหวัด ประกอบพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ตราบเท่าทุกวันนี้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมใจกันทั่วประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมใจกันจัดงานขึ้น ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

       รายงานแจ้งว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย พระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาล ทำให้อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจ ส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข ว่างเว้นจากศึกสงคราม กรุงศรีอยุธยา เป็นเวลาถึง 100 ปีเศษ

       และก่อนหน้านี้ มีเรื่องเล่ากล่าวขาน ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชนะศึกพม่า และประกาศอิสรภาพ ที่เมืองแกลง แล้วเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านเมืองหน้าด่าน ที่เมืองตาก จังหวัดตาก เป็นแห่งแรก ต่อมาตราสัญญาลักษณ์ “ธงประจำจังหวัดตาก” จึงมีภาพสัญญาลักษณ์ พระนเรศวรมหาราช เป็นที่ชื่นชมกับชาวจังหวัดตาก เป็นยิ่งนัก.

ภาพ/ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม รายงาน