ข่าวตาก  :  จังหวัดตาก รณรงค์คิก ออฟ (kick off) ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

          วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 09.30 น.) พ.อ.สาธร ศิริยานนท์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 เป็นประธานในเปิดการรณรงค์ คิก ออฟ (kick off) ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัดตาก ที่สนามจังหวัดทหารบกตาก โดยกิจกรรมการรณรงค์ คิก ออฟ (kick off) ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน มีการตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะที่บรรทุกน้ำ ฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

          จากการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีระดับน้ำที่น้อยกว่า ระดับน้ำในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยแล้งและสภาวะฝนทิ้งช่วง จะทวีความรุนแล้งมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย จังหวัดตากจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับ จังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการ การปฏิบัติและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์